user_mobilelogo

These items are only available in Dutch. Translation offered by Google. Please select a language.

Joop Geesink werkt met uit papier geknipte poppen

1961

The Traveling Tune (1961)

Joop Geesink brengte nieuwe animatietechnieken.

Een kort bericht, met enkele opvallende elementen.

The Traveling Tune

Dit artikel geeft aan dat The Traveling Tune is geproduceerd in 1961.
Het bericht stelt dat Geesink met regelmaat nieuwe technieken bedenkt, maar dat ligt iets genuanceerder. Erwordt niet vermeld dat Toonder Studio’s in 1957 de opdracht kreeg om een paperdoll film te maken op basis van een idee van cineast Han van Gelder. Dus zo erg nieuw is het plan van Geesink niet. Het produceren van de poppenfilm was ook al in de jaren ’50 en ’60 zeer kostbaar vanwege de vele handwerk. Zeer waarschijnlijk heeft Joop Geesink de films van Han van Gelder gezien en bedacht dat dit goedkoop werken was. Het maken van zowel poppen als decors uit papier zou een enorme besparing op de decorbouw en poppenproductie moeten opleveren.
In de praktijk oogden de figuren van papier, maar ze werden gemaakt uit dun zink. (zie foto's) Dit was steviger en beter te controleren dan papier. Immers, een gebouw uit papier zou onder zijn eigen gewicht kunnen bezwijken. Elders in het bericht staat dat de tien minuten durende film in anderhalf jaar tijd gemaakt werd en nu de techniek beheerst het in 1 jaar zou kunnen. Dat is opmerkelijk, want in 1951 kostte het de studio ook een heel jaar om met minder technische mogelijkheden de poppenfilm “Kermesse Fantastique” te maken. Dus veel tijdwinst is niet behaald.
De bouw van de nieuwe studio zou uiteindelijk niet in 1962 beginnen maar in 1965. De opening was in 1966. Het idee om een avondvullende poppenfilm te maken, is door Dollywood nooit gerealiseerd.

Tekst uit artikel

Joop Geesink werkt met uit papier geknipte poppen

Joop Geesink’s Dollywood heeft een geheel nieuwe filmtechniek ontwikkeld, waarin uit papier geknipte poppen en rekwisieten worden gebruikt. Geesink op dit idee gekomen omdat hij weer iets nieuws op de wereldmarkt wilde brengen. Nat dit materiaal geprobeerd te hebben in een aantal spots voor Engeland is nu de eerste grote film gereed gekomen, The Traveling Tune. De opnamen voor deze film, die tien minuten lang is, hebben anderhalf jaar geduurd. Nu men de techniek onder de knie heeft, kan een soortelijke film in de toekomst echter in een jaar vervaardigd worden.
Joop Geesink, die reclamefilms voor vele landen maakt, heeft ook al een filmpje tot stand gebracht, waarin uitsluitend glas voor de figuurtjes is gebruikt. Naar zijn mening zal echter de traditionele poppenfilm, zij het in modernere vormgeving, nooit verdwijnen.

Midden volgend jaar hoopt Geesink te kunnen beginnen met de bouw van een nieuwe studio achter het bestaande complex. Anderhalf jaar later moeten deze nieuwe studio’s gereed zijn, maar Geesink loopt nu al met plannen rond dan een grote speelfilm met poppen te gaan maken.

Bron: De Waarheid, 04-11-1961

Joop Geesink werkt met uit papier geknipte poppen  (1961)