user_mobilelogo

These items are only available in Dutch. Translation offered by Google. Please select a language.

Schep Vreugde in het Leven

1937

Schep Vreugde in het Leven (1937)

Lees hier over de eerste stappen die Joop Geesink zette in de wereld van Show en Theater.

Joop Geesink bouwt decors voor Theaterrevue

Met zakenpartner en latere vriend Bob Peters maakt Joop Geesink vanaf de tweede helft jaren ’30 faam als ontwerper van toneeldecors. Hier een voorbeeld van een aankondiging dat de theatergroep een voorstelling geeft. Geesink heeft al voldoende reputatie om afzonderlijk genoemd te worden.

Opmerkelijk

Het artikel noemt diverse bekende namen van weleer. Sommigen zullen mogelijk nog Lou Brandy herinneren. Later zou Toon Hermans als aankomende komiek zich bij het gezelschap voegen.

Still uit Philips Cavalcade- 75 jaar muziek

"Schep vreugde in het Leven"
- Nationale Revue in Carré-

De première voor Amsterdam van de nieuwe revue "Schep vreugde in het Leven", te geven door de N.V. Nationale Revue, dir. Bob Peters is vastgesteld op donderdag 16 september, aanvang 8.15 uur nm. in het Theater Carré.
In den titel van deze revue vindt men de gedachte terug waarop Bob Peters zijn zevende revue gebouwd heeft. In een proloog ziet men hoe het revueleger gevormd wordt en met welke vreedzame middelen het ten strijde trekt tegen het pessimisme. Men vindt de oude bekenden, zoals Lou Brandy, Wiesje Bouwmeester, Clairette Hammé, Dries Krijn en Frans Bogaert terug. Bovendien zijn tot het gezelschap toegetreden Beppie de Vries, Guus Brooks, Matthieu van Eisten, Piet Brecht en Phillips van Arno.

Voorts werken mede de 24 Nationale Revue Grills, die in deze revue niet alleen dansen, doch gelegenheid krijgen hun gaven te tonen in het bespelen van xylofoon, het berijden van kunstrijwielen en het in letterlijke zin ‘de trom roeren’. Als extra nummer is nog geëngageerd het trio Ric-Rac en Roc. Het orkest staat onder leiding van Julius Susan. De choreografie is verzorgd door de Muriloffs.

Van de grote finales noemen we De Watervallen, De Fantastische Watervallen, De Lustige Witwe en Mooi Zwitserland. Geheel nieuw op revuegebied zijn de intermezzo’s, zoals Een Apenparodie, Een Kus in een Taxi, Serenade Russe, Three o’clock in de Morning en Een Engelsch Prentje.
De komische scènes brengen weer de onmisbare lach. In Het lelijke Meisje, Vitamine O.K. en Heel voorzichtig SVP krijgen Lou Brandy en de andere medewerkende volop de gelegenheid hun komische gaven te tonen, terwijl Lou Brandy in een liedje en een praatje weer datgene brengt, wat het publiek van hem verlangt.

De kostuums zijn van de firma Max Weldy, Parijs. De decors werden ontworpen door Joop Geesink en vervaardigd op de ateliers van Grobbe.
Behalve op de dag van de première zal elke dag een middagvoorstelling worden gegeven. Aanvang 2 uur.
Bij de première in Den Haag hebben we met de grootste lof over deze revue kunnen schrijven.