user_mobilelogo

Nederlandse Spoorwegen

1938

Spoorweg poster (1938)

Deze poster vormde het begin van een andere carriëre van Joop Geesink

Reclameposter voor De Nederlandse Spoorwegen met nieuwe dienstregeling

Van poster tot film

Deze dynamische poster toont een gehaaste reiziger die een trein ziet vertrekken. De perronchef stelt de man gerust door te vertellen dat de trein nu ieder half uur rijdt. Daaronder de plaatsnamen waar de verbinding tussen is uitgebreid.

Opmerkelijk

Voor 1938 was deze uitbreiding in de dienstregeling een belangrijke stap voor de reiziger. Reclametekenaar Joop Geesink verwierf de opdracht hier een poster voor te maken. Geesink’s tekenstijl sprak aan en ook een vouwblad werd gemaakt voor de Spoorwegen.

Joop Geesink kon niet voorzien dat deze actie zou uitgroeien tot een totale nieuwe wending in zijn zakenleven. Geesink maakte meerdere promoties voor de Nederlandse Spoorwegen. In 1941 kreeg Joop Geesink zijn eerste tekenfilmopdracht. De vraag was een door hem ontworpen folder om te zetten in een tekenfilm voor de Spoorwegen. Deze productie komt tot stand met Paul Keijzer en Lou den Hartog.
Omdat het medium tekenfilm in die tijd een zeer apart vakgebied was en specialistische kennis vroeg, was Geesink overtuigd dat hij die kennis niet had. Hij zocht contact met Marten Toonder, die juist bezig was zijn tekenfilmstudio uit te breiden. Er volgde een kortlopende samenwerking van circa een jaar. Zakelijk gezien verschilden de twee filmmakers nog al fors waardoor ieder zijn eigen weg vervolgde. Joop Geesink had nu de praktijdervaring van tekenfilms maken én poppenfilms. De rest is geschiedenis.

Spoorweg poster (1938)