user_mobilelogo

Dutch Vintage Animation
Joop Geesink's Dollywood

Joop Geesink uitgebeeld als pop

Het grootste online museum met video's uit Joop Geesink's Dollywood.

Maak een keuze en geniet

Beste Animatiefilm-liefhebber,
Deze website wordt doorlopend geactualiseerd. Keer snel terug - wij plaatsen regelmatig nieuwe updates.

Draag jij ook bij?
Mocht je eigenaar zijn van poppen, foto's of films die tot de Dollywood collectie kunnen behoren, zou het fantastisch zijn om deze te publiceren. Een deel van de inhoud van deze website is ontstaan uit spontane bijdragen door bezoekers van uit de hele wereld. Heb je materiaal dat je graag gepubliceerd zou zien op deze website, dan neemt de redactie deze graag in ontvangst! Dit museum is online. Aangeleverde tastbare materialen worden eerst gedigitaliseerd en na publicatie een permanente plaats gegeven in het Nederlands Filmmuseum (EYE instituut).

Cultureel erfgoed
Het volledige film-oeuvre van Joop Geesink’s Dollywood is uitgeroepen tot Nederlands Cultureel erfgoed. Dit houdt in dat, zijn werk is erkend als kunstvorm, dat typisch Nederlands is.
Deze no-budget en non-profit website heeft als ideëel doel zoveel mogelijk van deze verzameling te ontsluiten. Hierbij is gestreefd alle rechtmatige eigenaren van beeldmateriaal te benaderen. Mocht u aantoonbaar rechthebbende zijn van specifiek getoond materiaal, zonder dat hiervoor de erkenning is afgegeven, dan verzoeken wij u vriendelijk met onze redactie contact op te nemen.

We wensen alle bezoekers veel plezier!

Veel plezier!