user_mobilelogo

These items are only available in Dutch. Translation offered by Google. Please select a language.

nlcsenfrdeiwitplptruskessvtr

Joop Geesink's Filmproductie - Nieuwe bedrijfsruimten

1966

luchtfoto van Oude en nieuwe Geesink Studio (1966)

Artikel over de komende opening van de nieuwe Dollywood / Starfilm studio's.

Het artikel geeft een goed beeld van de enorme omvang van de studiohallen.

Opmerkelijk

De gekozen openingsdatum, 28 april 1966 is niet geheel zonder toeval. Het was de 45e verjaardag van Joop Geesink zelf.

Opmerkelijk-2

Wie op de foto's van 1966 de oude studio's ziet, begrijpt de wens waarom Geesink naar een representatief pand wou verhuizen. Wanneer je nu denkt dat het oude complex vervolgens is gesloopt, heeft het mis. De gebouwen zijn gerenoveerd en anno 2020 is er nog steeds een studio gehuisvest in het complex. 

Tekst uit artikel

JOOP GEESINK'S FILMPRODUKTIE - NIEUWE BEDRIJFSRUIMTEN OP 28 APRIL IN GEBRUIK

De Geesink studio's die na eerst in de binnenstad van Amsterdam te zijn gehuisvest, kort na de
Tweede Wereldoorlog een onderkomen hadden gevonden in een aantal omgebouwde loodsen op het terrein van de Cinetone Studio's aan de Duivendrechtsekade te Amsterdam, hebben zich in de loop der jaren gestadig uitgebreid.
De terreinoppervlakte was echter beperkt, zodat uitbreiding betekende een woekeren met de beschikbare ruimte en in feite een aaneenschakeling vormde van herindelingen van bestaande ruimten, waaraan van tijd tot tijd een "opstal" in de naaste omgeving kon worden toegevoegd.
De faam van de Geesink-producten nam met de jaren in binnen- en buitenland toe, getuige onder andere de vele nationale en internationale prijzen die speciaal op het terrein van de reclamefilms werden verworven. Het aantal opdrachten steeg mede daardoor eveneens van jaar tot jaar en het ruimteprobleem deed zich steeds sterker gevoelen.

In 1957 kwam Joop Geesink's "Starfilm" tot stand en vond een splitsing plaats tussen de animation- en de live action produktiemethode. Dollywood ging zich uitsluitend bezighouden met de poppen-, teken-, paperdoll- en andere animationtechnieken en Starfilm deed het live action werk. Er vonden opnieuw allerlei hergroeperingen qua ruimte plaats en daar de reputatie zowel als de omzet bleven groeien, ontstonden omstreeks 1960 omlijnde plannen om in de niet te verre toekomst te komen tot eigen studio's met alle bijbehorende werkplaatsen, bergruimten, kantoren en wat dies meer zij, teneinde efficiënter en nog beter te kunnen werken.
Het plannen van de meest praktische inrichting van een dusdanig gecompliceerd bedrijf met allerlei aanverwante vertakkingen was een tijdrovende aangelegenheid, doch toen dicht achter de bestaande bedrijfspanden in het nieuwe industriegebied een geschikte ruimte disponibel kwam, werd de knoop doorgehakt en kreeg het bekende architectenbureau Bodon, dat ook het Amsterdamse Congrescentrum bouwde, de opdracht.

Op 25 juni 1964 ging de eerste paal in de grond, op 19 februari 1965 gevolgd door de eerstesteenlegging in het toen al voor een deel in staalconstructie verrezen studiocomplex, dat in zijn soort het grootste zal worden van Europa en waarschijnlijk zelfs ter wereld!

Men had de beschikking over een grondoppervlak van circa 60 x 100m, gunstig gelegen in de directe nabijheid van een geprojecteerde nieuwe verkeersweg door het in opkomst zijnde industriegebied Oost.
Het plan omvat een gebouw van twee verdiepingen, alsmede grote kelderruimten. Op de begane grond zijn drie studioruimten geprojecteerd, te weten een grote studio van 23 x 40 m bij een nuttige hoogte van 8 m, een kleinere studio van 15 x 30 m en een studio voor speciale werkzaamheden met een vloeroppervlak van 10 x 10 m. In de beide grote studio's zullen over een deel van de ruimten verrijdbare lichtbruggen komen, waarmede men achtereenvolgens verschillende sets kan belichten, zonder te worden gehinderd door kabels, lampen met toebehoren en dergelijke. Voor het "grondlicht" heeft men in een groot deel van de studiohallen langs de wanden "kabelrails" aangebracht volgens een nieuw systeem, waarbij op deugdelijk beveiligde wijze op elk gewenste plaats zeer snel grote vermogens aan elektriciteit kunnen worden afgenomen.

Aan de houten studiovloeren is aan de hand van de in de loop der jaren opgedane ervaringen grote zorg besteed, evenals aan de verwarmings- en luchtverversingsinstallatie die door het gehele gebouw loopt en desgewenst in gedeelten kan worden gebruikt. Het geheel wordt gedirigeerd vanuit een centrale bedieningsplaats.

Naast de opnamestudio's zijn er gelijkvloers nog talrijke werkplaatsen, waaronder een timmerwinkel en spuiterij, mechanische werkplaatsen en op enige afstand van het hoofdgebouw een plastic afdeling waarin de onderdelen voor de bekende Geesink-poppen en ander plastic werk kunnen worden gemaakt.
Op de begane grond bevinden zich eveneens de zeer modern geconstrueerde geluidsafdelingen een fraaie projectieruimte en een ruime kantine voor het in de loop der Jaren tot 168 personen gegroeide personeel.
Verder zijn de tientallen kantoren en werkruimten voor script writers, art directors, tekenaars en anderen in een zo logisch mogelijke rangschikking over de ruimten op de begane grond en de eerste verdieping verdeeld.
De directie-afdeling, kantoren, administratie en wachtruimten voor bezoekers, zijn in de nabijheid van de hoofdingang op de eerste verdieping ondergebracht. Tevens zijn daar in een andere vleugel van het gebouw talrijke kamers voor medewerkers als bovengenoemd. De opnamestudio's zijn door de verdieping heen gebouwd en reiken dus tot het dak.
In de royale kelderruimten zullen tenslotte behalve de uitgebreide automatische verwarmingsinstallatie, die onder andere reageert op de buitentemperatuur, magazijnen worden ingericht voor de zeer vele rekwisieten en andere materialen en hulpmiddelen, die het bedrijf sedert zijn oprichting heeft bijeengebracht.
Zo zouden er reeds in het huidige stadium van de afwerking van het interieur nog ettelijke interessante bijzonderheden zijn te vermelden, doch wij geloven er beter aan te doen hierop nader terug te komen nadat de inrichting zal zijn voltooid.
Slechts willen wij hier nog vermelden, dat de strakke donkere buitengevel, die op een van de hierbij afgedrukte foto's te zien is bestaat uit geprofileerde met asfaltbitumen bedekte staalplaten, die een groot deel van het complex als een soort weerbestendige damwand omgeeft.

Opening 28 april
Het ligt in de bedoeling dat het nieuwe Geesink productiecentrum op 28 april a.s. , zijnde de dag
waarop Geesink’s Filmproductie 25 Jaar bestaat, officieel wordt geopend, waarschijnlijk door Z.K.H.
Prins Bernhard. Nu reeds menen wij te kunnen zeggen, dat dit een heuglijke dag zal worden voor de
Nederlandse filmproductie in het algemeen en dat van Joop Geesink's productiemaatschappijen natuurlijk
in het bijzonder.


Loeki, het onkreukbare Ster-leeuwtje

(bijschrijft de onderaan)De trap naar de directievleugel moet nog op zijn plaats worden gebracht.
Daarna is de midden kolom verwijderd, zodat een geheel opengewerkte opgang ontstaat.

Joop Geesink Filmproductie - nieuwe studio's (1966)

(bijschrijft de foto - boven)
Een deel van de oude studiomimten met daarachter de nieuwe gebouwen. Rechts de grote studiohal.

(bijschrijft de foto - onder)
De eerste paal werd op 25 juni 1964 geslagen door de toenmalige Amsterdamse  Wethouder van Economische Werken thans minister van Economische Zaken'. Drs. 1. M. den Uyl. Op de foto voorts (links) de heren Joop en Wim Geesink.

Back to historical news