Historische berichten

Gastenboek / Reactions

Nederland filmt in drie Dimensies (1953)

Tot nu toe is deze krantenfoto de enig teruggevonden afbeelding uit de eerste commerciële stereoscopische (3D) poppenfilm ooit.
Het artikel beschrijft dat Nederland een woordje meespreekt. Het verschijnsel 3D film was in 1953 niet nieuw in de filmwereld, maar zeker een bijzonder fenomeen. Elders op deze site is meer berichtgeving over deze historische vertoning.
Het mag niet vreemd zijn dat de stereoscopische film anno 1953 nieuw is, de hele filmindustrie was vol in ontwikkeling. De combinatie echter van poppenfilm en stereoscopie was een goede vondst van Joop Geesink. De technische problemen waar de productie tegen aan liep waren groot. De archieven vermelden niet bekend of er een ooit een serieuze vervolgfilm is gemaakt.

SPIN OFF

De kennis van stereoscopische beeldopname is later eenmalig succesvol ingezet in een print-reclamecampagne voor Planta margarine. Dus geen film. Met spaarzegels kon de consument losse plakplaatjes verzamelen, die met een rood-groen-brilletje een 3D beeld gaf. De plaatjes werden in een verzamelboekje geplakt en vormden een vervolgverhaal. Deze zogeheten Pukkie Plantaboekjes verschenen kort na het hieronder beschreven 3D-film experiment.

-o-o-o-o-

Gruwelen der TV

In de zelfde week waarin De Tijd het bericht plaatste verscheen o.a. in De Telegraaf een vermelding over deze filmvertoning. Het naastgelegen stukje "Gruwelen der TV" heeft inhoudelijk niets te maken met 3D-film. Het is geplaatst omdat het een beeld geeft van de beleving van de consument uit die periode over wat er op TV werd getoond. Het artikel over Geesink’s productie noemt in de titel zelfs het begrip VIER dimensionaal. De redactie raakte klaarblijkelijk de tel kwijt met deze nieuwe begrippen. Tevens werd de Geesink studio abusivelijk Hollywood genoemd; dit moest natuurlijk zijn: Dollywood.

Voor de jongere lezers tot slot: de plaats Bussum was vroeger de locatie waar de Nederlandse TV-zendmast stond. Later werd dat Hilversum.
Hoewel het twee compacte krantenartikel zijn, geeft ze beiden een stuk toegevoegde waarde. De door (broer) Wim Geesink gesuggereerde avondvullende poppenfilm is overigens nooit gerealiseerd.

Bron: (links) De Tijd, 2 mei 1953
         (rechts) De Telegraaf, 30 april 1953

1953-STAR-3D-Lr   1953-3D-tvButton-Terug-02

De tekst in HTML

De Tijd, 2 mei 1953

Nederland filmt in drie dimensies

Dat Nederland op het terrein van de driedimensionale film een woordje meespreekt, is de belangstellenden niet onbekend. Zij herinneren zich ongetwijfeld dat in November 1951, dus vóórdat de thans heersende 3D-epidemie zou uitbreken, F. H. Reijnders, arts te Schipluiden, promoveerde tot doctor in de geneeskunde op een proefschrift, waarin de volgende zinsnede voorkomt: „De volgens voorgaande beschrijving verkregen gegevens verschaften mij de mogelijkheid voor de samenstelling van een methode en apparatuur voor natuurgetrouwe stereoscopie." Dr. Reijnders heeft verschillende stereoscopische filmpjes vervaardigd. Ook de, om het zo maar eens te noemen, „officiële" Nederlandse filmwereld is echter in actie gekomen. Anderhalf jaar geleden ontving Joop Geesink's Dollywood van de General Advertising Division van Philips de opdracht een driedimensionale reclame-poppenfilm te vervaardigen. Het resultaat „Star of the Screen" is dezer dagen aan pers en genodigden vertoond. Onder de laatsten bevond zich ook dr. Reijnders, die de makers van advies heeft gediend.

Het filmpje werd opgenomen door cameraman Frans Hendrix, die zijn camera zelf tot 3D-camera heeft omgebouwd. Het resultaat mag zeer zeker bevredigend genoemd worden. Hoewel ons opnieuw duidelijk is geworden, dat het waarderen van de stereoscopische film met alles wat daarbij te pas komt, in casu het manoeuvreren met de polaroid-bril, een erg subjectieve aangelegenheid is, althans nu nog. Maar goed, andermaal is bewezen dat ook Nederland op het driedimensionale terrein werkzaam is.

In „Star of the screen" is het stereoscopische effect nog niet als artistieke facto verdisconteerd. Geesink heeft de bekende grapjes achterwege gelaten, doch anderzijds ook niet van de noodzakelijke aanwezigheid van de drie dimensies overtuigd. Het blijft dus wederom bij het constateren, dat de acteurs, dit geval de poppen, in de ruimte ge plaatst zijn, dat we ons als het ware in de interieurs bevinden. Maar nogmaals: meer eisen is voorlopig nog een beetje voorbarig.
- Fr.Br.
Fotobijschrift: In de filmstudio. Beeld uit de drie-dimensionale Nederlandse poppenfilm „Star of the screen".

-o-o-o-o-

De Telegraaf, 30 april 1953

Gruwelen der TV

De suggestieve kracht van de televisie kost onze Tv-redacteur zijn nachtrust.
Dinsdagavond vormde een onderdeel van het programma een microscopische opname van in water levende schepseltjes, die op het scherm beduidende afmetingen kregen. Woensdagmorgen werd genoemde Tv-redacteur voor dag en dauw uit zijn bed gebeld door een mevrouw die een afschuwelijke nachtmerrie had gehad. Zij was urenlang bezig geweest met water koken, dat zij telkenmale weer door het gootsteengat moest laten weglopen omdat zij er tot haar afgrijzen steeds enorme kreeften en veelarmige monsters in vond.
De heren in Bussum kunnen niet voorzichtig genoeg zijn.

-o-o-o-o-

4-D-film

HOLLYWOOD heeft 3D film vertoond.
Anderhalf jaar geleden begon JOOP GEESINK met de productie van de eerste drie-dimensionale reclamefilm ter wereld. De titel: „A star of the screen" („Een ster van het witte doek") Opdrachtgever: Philips.

Woensdagmiddag kon Nederland in Cinetone het eindproduct zien, natuurlijk van achter een polaroid bril. De diepte is zeer sprekend in dit twee minuten lange filmpje (dat dertig duizend gulden heeft gekost). Het toont een filmstudio met een ster. die na enkele vieren en vijven gereed is voor opname, waarna blijkt, dat de gehele scène film is. Zodat ook de zaal zichtbaar wordt, alsmede de projectie-cabine, waarin dan natuurlijk Philips-apparaten staan. Geschikt voor alle projectiemethoden, die de toekomst nog moge brengen. Het was het slot van een kort programma van reclamefilms, vervaardigd door Dollywood.

Joop Geesink’s poppenfilm-maatschappij, dat behalve Italiaanse verkiezingsfilms, zuiver commerciële Amerikaanse TV-reclamefilms omvatte. De slotsom:  Joop Geesink heeft voortreffelijke ideeën, cameraman FRANS HENDRIKS weet daar even voortreffelijk vorm aan te geven en: de gehele wereld is markt.
Te verwachten: een film over de mens en het licht (ook voor Philips): „Light and mankind", een KLM-film en volgend komend jaar een volledige speelfilm van mensen en poppen. Maar daarover deed de commerciële directeur, WIM GEESINK, nog uiterst geheimzinnig.

-o-o-o-o-

 

Dutch Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Search on this site

Please publish modules in offcanvas position.